Reč žirija 2016: Zoran Cvetković

zoran

Filmski Festival Uhvati sa mnom ovaj dan iz godine u godinu prerasta u jednu instituciju skupa osobenih filmskih ostvarenja sa svih meridijana. Izmedju ostalog zahvaljujući tehnološko – multimedijalnom razvoju koji smo u mogućnosti da koristimo i odabirom saradnika pri pregledu odnosno predselektovanju velikog broja pristiglih filmova, ostvarujemo postavljeni cilj. Njega čini čistota filmskog jezika i tema invalidnosti. Zatim su tu i naša usmerenja autorima da upražnjavaju socijalni model invalidnost kao i korišćenje odredjene terminologije pri izradi filmova. Zapaženo je da filmovi o invalidnosti koje smo delili tipološki, sada su prerasli u podvrstu filmske umetnosti. Prožimanje filmskih žanrova kao što su dokumentarni, reportaža, animacija, igrani, dokumentarno – igrani film i ujedno poštujući osnovne elemente kinematografske umetnosti na ovom  Festivalu smo sakupili različite autore sa svojim delima, koji osobeno ostavljaju pečat. Time se neusiljeno širi krug autora koji profesionalno i sa ljubavlju pristupaju u izradi ove vrste filma. I najzad, Festival je lagano ali kontinuirano postao rasadnik novih filmskih stvaralaca, koji takodje ostavljaju svoj trag kako u regionu, tako i šire.

Zoran Cvetković, Doktor u Filmologiji u struci Teorija i Estetika Filma Doktor nauka o dramskim umetnostima u oblasti filmologije