„Uhvati film – pusti predrasude 2“: Edukacija na Visokoj vaspitačkoj

Edukacijom na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, koja je održana 22. oktobra, Kreativno afirmativna organizacija PARNAS započela je praktičnu realizaciju projekta „Uhvati film – pusti predrasude 2“, podržanog od strane Gradske uprave za sport i omladinu.

Uzimajući u obzir obrazovni profil publike, edukacija je bila usmerena na specifičnu temu inkluzivnog obrazovanja, kroz koju se govorilo o uzrocima i posledicama predrasuda prema osobama sa invaliditetom.

Pored projekcija filmova sa Uhvati film festivala, na radionici su govorile gošće – Tanja Josić, profesorka i umetnica i Milesa Milinković, diplomirana pedagoškinja, master rodnih studija i aktivistkinja. One su na radionici rušile predrasude o osobama sa invaliditetom, ali i iznele svoje lično iskustvo inkluzivnog obrazovanja. Komentarišući prikazane filmove, ali i primere iz sopstvenog života, gošće su istakle da osobe sa invaliditetom ne treba sažaljevati, već prihvatati u punom potencijalu, kao i različitosti svake osobe.

Najviše utisaka na publiku ostavili su filmovi Nastavimo sa kursom i Dragi doktore, a posebno značajno, kako su naveli u evaluacijama, bilo im je da čuju lično iskustvo gošći koje su doživele kao osobe s invaliditetom u Srbiji.

Ovde se ne zaustavljamo – nastavljamo da rušimo predrasude kod novosadskih mladih i dalje, sve u cilju smanjene diskriminacije osoba sa invaliditetom.