Stvaralaštvo razbija predrasude- intervju sa Miodragom Petrovićem

Festival „Uhvati sa mnom ovaj dan/Uhvati film“ svake godine predstavlja filmove na temu dostignuća i izazova sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom, a posebnu pažnju pridaje i stvaralaštvu samih osoba sa invaliditetom. Ove godine, među 35 filmova iz 21 zemlje sveta, istakao se i film „Neki bolji svet“, novosadskog autora Miodraga Petrovića, koji je od žirija dobio nagradu za najboljeg protagonistu. Miodrag ističe da se za filmsku umetnost zainteresovao preko projekta „Umetnost ruši zidove“, u okviru kojeg je i nastao nagrađeni film.

Miodrag Petrović i Marija Stojadinović

Miodrag Petrović i Marija Stojadinović

Putem Udruženja distrofičara južnobačkog okruga, učestvovao sam u ovom projektu, u okviru kojeg smo imali obuku iz osnova filmskog jezika. Kada su me pitali koju temu hoću da obrađujem, odmah sam rekao – personalna asistencija, zato što je to jedan od najvažnijih problema osoba sa invaliditetom. Želeo sam da, na ličnom primeru, ukažem na značaj personalne asistencije i predstavim problem sistemskog rešenja obezbeđivanja personalnog asistenta. Pošto je ovo prvi film koji sam radio, bilo mi je teško da razradim ideju i sav snimljen materijal uklopim u smislenu celinu, ali zadovoljan sam postignutim i nadam se da će biti još ideja, a samim tim i još filmova.

– Stvaralaštvo je neophodno za psihički razvoj svakog pojedinca. Kako ti doživljavaš proces stvaranja?

Stvaralački proces oplemenjuje svakog čoveka i pomaže mu da iskaže koji god talenat poseduje iz bilo koje oblasti u kojoj je kreativan. Mene interesuje mnogo toga – pisanje, komponovanje, crtanje, muzika, film… A inspiracija dolazi sama od sebe i daje smisao svemu što si prethodno radio. Recimo, crteži koje sam napravio su zapravo ilustrovane teme mojih romana, a poezija su nastale kao plod mog muzičkog rada – pošto sam i kompozitor i kantautor – u trenucima kada mi je bila potrebna podrška ili kada sam želeo da mi se dogodi nešto lepo. Radi se o čak 70 pesama, od toga je njih 30 u partituri. Inače, pored ovog filma, nagrađivan sam i za pisanje. Na Međunarodnom književnom konkursu „Jan Flora“ osvojio sam treće mesto za najbolju kratku priču u kategoriji autora do 20 godina.

insert iz filma Neki bolji svet

insert iz filma Neki bolji svet

– Kako, po tvom mišljenju, stvaralaštvo osoba sa invaliditetom doprinosi odnosu koje društvo ima prema njima?

Mislim da je stvaralaštvo osoba sa invaliditetom vrlo važno, jer razbija predrasude i barijere koje postoje između osoba sa invaliditetom i bez invaliditeta. A publika je ta koja odlučuje o kvalitetu i tu je potpuno nevažno da li autor ima invaliditet ili ne; ako delo ima dobru poruku i ostavlja jak utisak, čitaoci ili gledaoci će to prepoznati. To je slučaj i sa ovim filmom, a i sa mojim literalnim radom.

Marija Stojadinović