Reč dve selektora festivala 2016: Siniša Tucić

Selektor festivala, Siniša Tucić, književnik

sinisaKroz niz godina, imao sam priliku da budem posetilac brojnih umetničih festivala koji se tradicionalno održavaju u Novom Sadu. Kao redovni posetilac FEST-a, INFANT-a, INTERZONA, SINEMA SITIJA, PROZA FESTA… stekao sam kulturu praćenja ovakvog oblika kulturnih dešavanja. Glavna uloga festivala je da prikaže presek godišnje produkcije u određenoj umetnosti.
Od 2003. godine, u Kulturnom centru Novog Sada, održava se festival na temu invalidnosti “UHVATI FILM/UHVATI SA MNOM OVAJ DAN. Prolazeći kroz različite faze, tokom svog dugogodišnjeg postojanja, festival se isprofilisao kao događaj na kojem se, prikazuju kratki filmovi o životu osoba sa invaliditetom.  Projekcije obuhvataju različite teme: kultura, umetnost, sport, svakodnevni život , brak, porodica, roditeljstvo, seksualnost… Filmove  o ženama sa invaliditetom, o dvostrukim identitetima (o osobama sa invaliditetom koji pripadaju LGBT populaciji), zapošljavanju,  odrastanju, aktuelnim problemima migranata..

Kao ovogodišnji selektor, imao sam priliku da odgledam preko sto filmskih ostvarenja iz Irana, Rusije, Kanade, Turske,  sa Tajlanda, Rusije, evropskih zemalja…

 i da se na konkretnim primerima upoznam o tome kakav je život osoba sa invaliditetom u različitim kulturama, kako u zemljama u razvoju na istoku, tako i u najbogatijim državama zapadog sveta. Iz filmova se može zaključiti kako stepen ekonomske razvijenosti jedne zemlje, nije od presudnog značaja za položaj osoba sa invaliditetom i kako su stereotipi u globalizovanom svetu srušeni.

Dešavalo mi se da gledajući film iz neke nama daleke zemlje na manjem stepenu ekonomske razvijenosti uočim da je osoba sa invaliditetom prikazana potpuno integrisana u svakodnevnicu po principima samostalnog života u skladu sa socijalnim modelom invalidnosti.

Nažalost, bilo je primera da se u nekim liberalno i demokratsko uređenim  zemljama koje u deklarativno “šampioni”  po stepanu razvijenosti ljudskih prava, još uvek  snimaju filmovi puni predrasuda i stereotipa u ključu medicinskog modela.

Pored filmova iz celog sveta, biće prikazana ostvarenja iz domaće produkcije.

Festival “UHVATI FILM/UHVATI SA MNOM OVAJ DAN podstiče na razmišljanje.

Gledajući filmove o životu ljudi koji žive od daleko od nas, počinjemo na drugačiji način da sagledavamo ono što se događa u bliskom okruženju. Na najbolji način sagledavamo pozitivne pomake u poboljšanu položaja osoba sa invaliditetom u našoj zemlji, ali u isto vreme uviđamo što još nismo promenili i na koji način možemo unaprediti trenutno stanje.