Radionice “Kako promovisati i dokumentovati događaj?”

Besplatne radionice „Kako promovisati događaj?“ i „Kako dokumentovati događaj?“, održaće se u okviru prva dva dana 15. Međunarodnog filmskog festivala Uhvati sa mnom ovaj dan/Uhvati film, u ponedeljak 18. i utorak, i 19. septembra, sa početkom od 15h u Kulturnom Centru Novog Sada. Radionice su namenjene volonterima/kama Festivala, ali i svim drugim zainteresovanim za ove teme. Prijave za radionicu poslati na mejl uhvatifilm@gmail.com .

Atmosfera sa prošlogodišnje radionice “Ni superheroji ni jadni invalidi”

Tokom dvodnevne obuke, polaznici radionica dobiće teoretske i praktično znanje o medijskoj promociji događaja, osnovama novinarstva i pravljenja video priloga, značaju i upotrebi društvenih mreža u promovisanju događaja, kao i osnovama dokumentarne fotografije.

Svi zainteresovani pozvani su da prisustvuju radionicama, koje su sjajna uvertira za filmove koje nas čekaju tokom četiri takmičarska dana, od 21. do 24. septembra, sa početkom u 17h u Kulturnom centru Novog Sada, nakon čega slede razgovori sa povodom sa autorima, gostima i publikom.