Obezbeđen kombi prevoz za OSI na festival

„Uhvati film“ je i ove godine obezbedio besplatan kombi prevoz za osobe sa invaliditetom koje se otežano kreću/koriste kolica sa teritorije Novog Sada za programe festivala.
Potrebno je poslati poruku (SMS, Viber, Whats up) do 14 časova u toku dana kad želite da posetite festival sa obaveznim podacima:
ime, adresa i da li ste korisnik/ca kolica (zbog planiranja prostora u kombiju i rute)
Broj telefona: 062-24-04-04 (Milesa)