Masterklas 2021: NapraviTI dobar film o ženi sa invaliditetom!

Za pravljenje fimova koji menjaju perspektive potrebna su šira znanja: filma, društva, političko-istorijskog konteksta, ljudskih prava, feminizma i invalidnosti,… Upravo su to znanja, koja smo preneli učesnicima Masterklasa radionice na 19. Uhvati film festivalu, koja je održana od 1-3. oktobra kao deo pratećeg programa.

Tokom tri dana radionica, prisutne su mogle da se upoznaju sa osnovnim pojmovima o invalidnosti, senzibilišu o temi nasilja nad ženama sa invaliditetom i na kraju, iz prve ruke čuju kako se grade sjajni likovi u filmovima koji ostavljaju bez daha.

Masterklas započeli smo sesijom o osnovama invalidnosti. Milesa Milinković, direktorka Uhvati film festivala, upoznala je prisutne o osnovama socijalnog modela invalidnosti. Kao teretičarka feminističke teorije invalidnosti, ali i dugogodišnja aktivistkinja, Milesa je prisutnima objasnila specifičnost položaja žene sa invaliditetom u društvu, ali i istakla da filmovi vrlo stereotipno prikazuju žene sa invaliditetom. Da bi film bio dobar, potrebno je da bude i pristupačan, stoga Milesa je objasnila i elemente pristupačnog filmskog sadržaja koji uključuje obavezno titlovanje filmova i sinhronizaciju.

Ivana Zelić, iz organizacije Iz kruga Vojvodina, govorila je o važnoj temi: nasilju nad ženama sa invaliditetom. Ivana, koordinatorka SOS službe Iz kruga Vojvodina koja poseduje dugogodišnje iskustvo u radu sa ženama žrtvama nasilja, govorila je o krugovima nasilja u kojem se žene nalaze i kako nasilje zaista izgleda. Ona je napomenula da su žene sa invaliditetom u većem riziku da postanu žrtve nasilja, kao i da je to problem o kojem se još uvek nedovoljno govori u javnosti. Znanje koje je Ivana prenela na naše polaznice, ima za cilj da im pomogne da u budućnosti bolje razumeju lične priče žena, sistemske propuste, ali i poduči ih da temi nasilja nad ženama sa invaliditetom nikada ne pristupe senzacionalistički, površno i neetički.

Poslednji dan, sa nama je bila poljska režiserka Veronika Anderson, Publici vrlo dobro poznata kao autorka nagrađenih filmova
sa 17. Uhvati filma: Viki i Oslobođenje . Ona je govorila o filmskim pristupima razrade ženskih likova u filmovima, posebno govoreći o ženama sa invaliditetom. Tokom njenog izlaganja, naučili smo kako se grade likovi i njihove sudbne, ali i da inspiraciju za filmove nalazimo često u svetu oko sebe koji ne funkcioniše pravedno za sve.

Tokom tri dana masterklasa učili i vežbali smo, družili smo se, razmenjivali ideje, senzibilisali, širili empatiju i solidarnost. Ukazali smo na najćešće greške, ali i dobre primere u praksi. I zajednički poručili – zaista nam je potrebno više filmova koji menjaju perspektive o ženama sa invaliditetom