KONTAKT

Uhvati sa mnom ovaj dan/Uhvati film u Novom Sadu i Srbiji
reailizuje Kreativno afirmativna organizacija Parnas iz  Novog Sada. Više o Parnas-u ovde

Uhvati film u Rijeci i Hrvatskoj realizuje Udruga Spirit iz Rijeke. Više o Spirit-u ovde

Uhvati film u Banjoj Luci realizuje Humanitarna organizacija Partner. Više o HO Partner-u ovde

Uhvati film u Kotoru realizuje Nevladino udruženje “ART 365” Više o ART 365 ovde

KONTAKT MAIL FESTIVALA: uhvatifilm@gmail.com

KAO Parnas, Novi Sad
www.kaoparnas.org
kaoparnas@gmail.com

Milesa Milinković, izvršna direktorka
+381 62 24 04 04

Marijana Ramić Vulin, PR Festivala
+381 64-33- 40-139

Nebojša Vujković Cvijin
tehnički direktor za SR
KAO Parnas
nvujkovic@yahoo.com
+381 63 517 412

Maja Tomić
oficijalna fotografkinja Festivala
www.facebook.com/PhotoByMTomic/
+381 64-4428786