Iva Plemić Divjak o ovogodišnjim filmovima: Nikada se nemoj žaliti, niti se pravdati

Photo By MTomic

Ovogodišnju selekciju filmova karakteriše duh krilatice: “Never complain, never explain” (nikada se nemoj žaliti, niti se pravdati).

U tom smislu, selektorka i članovi i članice žirija su se jednoglasno i spontano odlučili za umetničke izraze i uretke koji invaliditet tematizuju kroz izrazito snažne protagoniste čija borba za ispunjenje životnih ciljeva, profesionalnih i ličnih ambicija nadilazi činjenicu da se radi o osobama sa invaliditetom, a njihove napore i izazove problematizuje na krajnje univerzalnom nivou. Osoba sa težnjom i prepreke na putu. Nastariji narativ na filmskom platnu.
I otuda: ekipa klinaca koja se loži na inscenacije kultnih filmova (The Wheelchair stays in picture); smisao za humor koga baš briga za naše odobravanje (Dania’s Checerboard); lekcija iz bahreinskih slamova iz harizmatičnost i fajterstva da se život živi celim bićem (Abot Camey Within Arm’s Reach), žestoka borba za dostojanstvo i kontrolu nad svojom telom koja ne može biti univerzalnija (Valeria)… Ovakav diskurs i ugao gledanja bili su svesni izbori autora, ali i autentična težnja žirija da se kod publike i emotivni doživljaj i pitanja/okidači za buduću debatu izazovu iz pravih razloga, uz zaobilaženje tradicionalne zamke: profilisanja osoba sa invaliditetom kao objekta za sažaljenje ili pak, kao “superheroja”.
Filmovi koje smo izabrali su nas beskrajno inspirisali, njihov filmski jezik je precizan i snažan na cerebralnom i emotivnom nivou i nadamo se da će provocirati stavove, argumente, preispitivanja i konstruktivno gurati UNAPRED, ma gde se nalazila početna tačka.
Iva Plemić Divjak, festivalska i filmska producentkinja, članica žirija Novi Sad