Istorijat ukratko

ISTORIJAT

U toku 2003. godine festival je bilo posvećen obeležavanju Evropske godine osoba sa invaliditetom. Povodom 2004. – Evropske godine posvećene edukaciji mladih kroz sport, organizovan je festival posvećen sportistima sa invaliditetom, sa akcentom na Paraolimpijadu. Tokom 2005. i 2006. godine akcenat je bio na aktivnostima i dostignućima umetnika sa invaliditetom. U 2007. godini festival je obeležio Evropsku godinu jednakih mogućnosti za sve, 2008. Evropsku godinu interkulturalnog dijaloga i 2009. Evropsku godinu kreativnosti i inovativnosti mladih sa invaliditetom. Tokom 2010. festival je bio u znaku Evropske godine inkluzije. 2011. je obeležena Međunarodna godina mladih i Evropska godina volonterizma, sa akcentom na servis personalnih asistenata – kao vid podrške osobama sa invaliditetom.

S obzirom na kontinuitet trajanja, festival je u petnnaest godina postojanja, privukao pažnju brojnih medija i kao tema bio svakodnevno prisutan u štampanim i elektronskim medijima. Veliki broj učesnika i posetilaca , zanimljivi filmovi i izazovne teme, interaktivni program, diskusije, jedinstvene izložbe, edukativni seminari i perfomansi u kojima su učestvovale osobe sa invaliditetom doveli su do toga da učesnici i posetioci Filmskog festivala prepoznaju vrednost ovog projekta i da se u sve većem broju pridružuju projektnom timu i aktivnostima. Međunarodni karakter, koji je prisutan od samog početka, te podrška gradskih, pokrajinskih i republičkih vlasti, kao i brojnih privatnih i javnih organizacija, doprinosi veličini manifestacije a iskustva i uključenost osoba sa invaliditetom je od neprocenjivog značaja, kako za njihov lični razvoj i promociju, tako i za sve posetioce projektnih aktivnosti.