FESTIVAL

Međunarodni Filmski festival „Uhvati sa mnom ovaj dan!/Uhvati film“ obuhvata projekcije filmova na temu invalidnosti kao i prateće programe.

Prvi put je održan u Novom Sadu 2003. godine a zatim i u Rijeci 2011. godine. Od 2017. godine, dosadašnji Filmski festival o osobama sa invaliditetom koji se održavao od 2011. u Banjoj Luci, postaje deo UHVATI FILM Festivala. Festival se 2018. proširio  u Crnu Goru i biće održavan Kotoru.

Filmski festival „Uhvati sa mnom ovaj dan!/UHVATI FILM“ obuhvata projekcije domaćih i inostranih filmova na temu invalidnosti kao i prateće programe: filmske radionice, tribine/razgovore sa autorima i akterima filmova, seminar za novinare i studente žurnalistike, izložbe, performanse i sl. u kojima učestvuju i osobe sa invaliditetom.

Festival je međunarodnog karaktera i realizuje se od 2003. godine u Novom Sadu, krajem septembra sa ciljem: informisanja javnosti o životu, aktivnostima, pravima i dostignućima osoba sa invaliditetom, čime se utiče na promene u stavovima ljudi u vezi sa osobama sa invaliditetom, bolje razumevanje i prihvatanje različitosti, te stvaranje uslova za veću vidljivost i uključivanje osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života.
Bitan segment festivala je podrška filmskim rediteljima, scenaristima i glumcima koji su osobe sa invaliditetom da promovišu svoje radove i dostignuća, te da prepoznaju sopstvene potencijale, kao i uticaj na medije radi adekvatnijeg i politički korektnijeg praćenja aktivnosti i dešavanja u kojima učestvuju osobe sa invaliditetom.

Konkurs za filmove raspisujemo u martu  svake godine. Stručni žiri koji sačinjavaju profesionalci iz oblasti filma i invalidnosti, selektuju i ocenjuju filmove.

Od tada, organizatori Filmskog festivala u Srbiji su Kreativno afirmativna organizacija Parnas iz Novog Sada, u Hrvatskoj, Udruga Spirit iz Rijeke i u Bosni i Hercegovini Humanitarna organizacija Partner iz Banja Luke. U Crnoj Gori, Uhvati film realizuje Nevladino udruženje Art 365.

Bitan deo festivala predstavlja i Filmski karavan koji obuhvata najavna gostovanja, promociju festivala i postprodukciju u Srbiji i Hrvatskoj.

Kratak istorijat o festivalu u Novom Sadu možete pročitati OVDE.

*Međunarodni Filmski festival „Uhvati sa mnom ovaj dan!“ unet je u evidenciju o Deponovanju autorskih dela i predmeta srodnih prava u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije, dana 28. oktobra 2008. godine pod rednim brojem 3998. na zahtev autorke dela Ljiljane Ćumura sa brojem prijave A-608/08. Prvobitnu ideju Filmske manifestacije „Uhvati sa mnom ovaj dan!“ kreirale su: Ljiljana Ćumura.  Milica Mima Ružičić Novković (Novosadsko udruženje studenata sa invaliditetom) i Tatjana Stojšić Petković (Centar „Živeti uspravno“ Novi Sad).