Aktivistkinja i sociološkinja Tanja Mandić Đokić: (NE)VIDLJIVOST ŽENA SA INVALIDITETOM

Ovogodišnji Uhvati film čitav jedan takmičarski dan posvetio je filmovima o ženama sa invaliditetom, a zatim i diskusiji o važnosti akcentovanja položaja ove ranjive grupe. Žene sa invaliditetom su višestruko marginalizovane, a specifičnost njihovog  položaja se ogleda u mnogobrojnim izazovima Read More …