FILMSKI FESTIVAL KOJI MENJA PERSPEKTIVU

O INVALIDNOSTI I OSOBAMA SA INVALIDITETOM

Ankete sa povodom…

Na 14. Međunarodnom filmskom festivalu Uhvati sa mnom ovaj dan/Uhvati film, koji se održavao od 19. do 25. septembra u Kulturnom centru Novog Sada, održane se dve tribine na temu stereotipa o osobama sa invaliditetom. Prva tribina Druga perspektiva: osobe sa invaliditetom u filmu realizovana je 22. septembra od 11h, a dan kasnije u istom terminu i tribina: Druga perspektiva: seksualnost osoba s invaliditetom. Kako bismo proverili koliko su građani/ke u našem okruženju senzibilisani za ove teme, zamolili smo volonterke Festivala da urade anonimnu ankete u svom okruženju.

Šta su mladi rekli o:

sobe sa invaliditetom i partnerske veze – Katarina Cimbaljević

Invaliditet, predrasude i stereotipi koji prate ovo pitanje, i dalje su kontroverzna tema. Dok god živimo u prilično konvencionalnom društvu, ne preterano tolerantnih shvatanja, razgovori o odnosu društva prema osobama sa invaliditetom, neće presušiti. Upravo iz ovog razloga, pokrenuli smo i temu partnerskih veza osoba sa invaliditetom. Kako se gleda na ove veze? Postoje li neki stereotipi o tim odnosima? Pitanja su bila postavljena mladima iz Novog Sada, koji su pokušali da daju svoje najjasnije, najsažetije, i pre svega najiskrenije mišljenje. REZULTATI ANKETE  OVDE

Osobe sa invaliditetom u filmu i ljubavi- Ksenija Živković

U želji da saznamo mišljenje građana o partnerskim vezama osoba sa invaliditetom, kao i koliko publika zna o filmovima gde se pojavljuju osobe sa invaliditetom i u kom svetlu, sproveli smo anonimnu anketu. REZULTATI ANKETE  OVDE

Osobe sa invaliditetom i seksualnost – Nevena Todorović

Sa ciljem da ispitamo stavove mladih o seksualnosti osoba sa invaliditetom i ostvarivanju partnerskih veza, pitali smo ih šta misle o ovim temama. REZULTATI ANKETE  OVDE

Osobe sa invaliditetom u filmu- Nevena Todorović

U susret filmskom festivalu „Uhvati sa mnom ovaj dan/Uhvati film“, koji se ove godine održava od 19. do 25. septembra u Kulturnom centru Novog Sada, želeli smo da ispitamo koliko su građani/ke upoznati sa filmovima koji se bave temom invalidnosti i na koji način su osobe sa invaliditetom prikazane u filmu. Evo šta su sagovornici imali da kažu.  REZULTATI ANKETE  OVDE

Šta misle naši sugrađani? – Divna Stojanov

Kako gledamo na invalidnost? Kako su osobe sa invaliditetom predstavljene u filmskoj umetnosti? Da li pomišljamo na emotivnu vezu sa osobama sa invaliditetom? U želji da saznamo koliko su se u vremenu političke korektnosti i borbe protiv diskriminacije promenili naši stavovi, zamolili smo sugrađane da nam odgovore na ova pitanja. REZULTATI ANKETE  OVDE

Mladi o osobama sa invaliditetom- Marija Stojadinović

U okviru filmskog festivala „Uhvati sa mnom ovaj dan!/Uhvati film“, koji će biti održan od 19. do 25. septembra u Kulturnom centru Novog Sada, održaće se dve tribine: prva na temu seksualnosti osoba s invaliditetom, a druga o prikazivanja osoba sa invaliditetom u filmovima. U tu svrhu, petoro dvadesetogodišnjaka/inja iz različitih gradova: tri mladića i dve devojke, izrazilo je svoje mišljenje o ovim temama. REZULTATI ANKETE  OVDE

Osobe sa invaliditetom i film – Sara Pavić

Hteli smo da saznamo kako novosadska publika doživljava osobe sa invaliditetom kroz filmsku umetnost. Uradili smo kratku anketu koja nas je prijatno iznenadila. REZULTATI ANKETE  OVDE

Seksualnost osoba sa invaliditetom – Sara Pavić

Pitali smo naše sugrađane kako gledaju na partnerske odnose osoba sa invaliditetom. REZULTATI ANKETE  OVDE