Invaliditet nije bolest!

Pred punom salom đaka, u Elektrotehničkoj školi „Mihajlo Pupin“, održana je edukacija u okviru projekta „Uhvati film – pusti predrasude“, koji je podržala Gradska uprava za sport i omladinu. Čak 50 mladih, od kojih 47 dečaka i 3 devojčice, imalo je priliku da pogleda filmove o osobama sa invaliditetom i aktivno učestvuje u diskusiji.

Prvo je pušten film „Zaveslaji“, koji je izazvao veliku pažnju prisutnih. U okviru diskusije, otkrilo se da đaci ne prepoznaju stečeni invaliditet kao invaliditet i ne poistovećuju ga sa bolešću, a da pak, urođeni invaliditet (posebno korisnike kolica) identifikuju kao bolest. U diskusiji, razbijali smo ove stereotipe, i objašnjavali vrste invaliditeta i još jednom glasno naglasili da invaliditet nije bolest nego stanje.

Učenici su zatim odgledali i film „Cezarov glas“, koji prikazuje niz prepreka u društvu sa kojima se susreću osobe sa fizičkim invaliditetom. Film je poslužio kao realan pokazatelj odnosa društva prema invaliditetu – ukazali smo na nepristupačnost koja postoji u društvu, ali i na ponašanja ljudi prema osobama sa invaliditetom usled, nekad i nesvesnih, stereotipa i predrasuda okoline.

Za kraj, đaci su pogledali i film „Idiot“, i još jednom smo ih podsetili da druge treba da poštuju i ne vređaju i neguju dobre vršnjačke odnose.

Hvala Elektrotehničkoj školi na odličnoj saradnji i organizovanju velikog broja đaka.